About.com offers expert, quality information that helps people find solutions to daily needs.
Displaying 1 - 10 of 48

Articles related to eiga

Kanji of the Day Lesson Vol.830 - reflect (utsusu)
Useful Compounds. Reading, Meaning. eizou, (TV) picture, image. eiga, cinema, film. jouei, showing (a movie). yuubae, evening glow. Previous Kanji Next Kanji.
http://japanese.about.com/library/blkod830.htm
Watch a horror movie - Japanese Language - About.com
Learn useful Japanese phrases and words through Phrase of the Day lessons - Horaa eiga o miru (Watch a horror movie)
http://japanese.about.com/blpod103000.htm
How about a movie in Japanese - Japanese Language - About.com
Learn useful Japanese dating phrases and words through Phrase of the Day lessons - Eiga demo miru? (How about a movie?)
http://japanese.about.com/library/blpod111800.htm
Japanese verb conjugation - to see, to look (miru)
Kono eiga o mimashita ka. この映画を見ましたか。 Did you see this movie? Terebi o mite mo ii desu ka. テレビを見てもいいですか。 May I watch TV? Chizu o ...
http://japanese.about.com/blverb5.htm
Expressions of Desire - Japanese Language - About.com
Watashi wa kono eiga ga mitai desu. 私はこの映画がみたいです。 --- I want to watch this movie. Ken wa kono eiga o mitagatte imasu. 健はこの映画を見たがっ てい ...
http://japanese.about.com/od/Grammar/a/Expressions-Of-Desire.htm
Ponyo on the Cliff by the Sea - Japanese Language - About.com
Kare wa idai naru anime eiga kantoku desu. Miyazaki kantoku no sakuhin wa doremo subarashii mono bakari desu ga, watashi ga ichiban sukina no wa "Sen to ...
http://japanese.about.com/od/namikosbloglessons/a/lesson31.htm
Basic Japanese Lessons - Asking Directions (12)
(1) (Kore/Kono) wa watashi no tokei desu. (2) (Dore/Dono) eiga o mimashita ka. ( 3) (Kore/Kono) hon wa omoshiroi desu. (4) (Sore/Sono) o misete kudasai.
http://japanese.about.com/bllesson36.htm
"Okuribito" Nominated for Best Foreign Language Film
Eiga no taitoru to shite wa, subete hiragana de kakarete imasu. Zannen nagara, watashi wa kono eiga o mada mite inai no desu ga, totemo kyoumi ga arimasu.
http://japanese.about.com/od/namikosbloglessons/a/lesson51.htm
All About Adjectives Part2 - Japanese Language - About.com
小さい犬, small dog. takai tokei 高い時計, expensive watch. Na-Adjectives, yuumeina gaka 有名な画家, famous painter. sukina eiga 好きな映画, favorite movie ...
http://japanese.about.com/library/weekly/aa040101b.htm
Hiroshi Sakurazaka shows his approval of "All You Need Is Kill"
Sonna igyou o nashitogeta Sakurazaka Hiroshi san wa, eiga "Ooru yu needo is kiru" o dou mita no darou ka. Sakurazaka Hiroshi san ni eiga e no omoi o katatte  ...
http://japanese.about.com/od/japanesecultur1/fl/Hiroshi-Sakurazaka-shows-his-approval-of-All-You-Need-Is-Kill.htm
1  |  2  |  3  |  4  |  5      Next >

©2015 About.com. All rights reserved.